درباره ما …!

پس از شیوع ویروس کووید-۱۹ در جهان و تعطیلی مدارس، ارائه آموزش به صورت غیرحضوری، اولویت اولِ نظام‌های آموزشی دنیا قرار گرفت. در این بین نظام‌های آموزشی برای سازگار شدن با زیست بوم جدید، با مشکلات عدیده‌ای مواجه گشتند که مهم‌ترینِ آن، ارائه آموزشی اثربخش از سوی معلمان بود. لذا این نیاز به وجود آمد که معلمان باید با اصول آموزش در این زیست بوم آشنا می‌شدند. به همین منظور در اردیبهشت ۱۴۰۰، دکتر سید احمد رحیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه فلوریدا آمریکا) با همکاری چند تن از اساتید و دانشجویان حوزه تعلیم و تربیت، گروه تدریس یاران (تدریس اورژانسی سابق) را تشکیل دادند تا بتوانند یاری‌گر معلمان در آن زمان باشند.

چشم انداز کار ما‌ کمک به معلمین (با استفاده از فناوری های آموزشی) به شکلی که معلمین دانش تدریس خود را، جهت ایجاد یک محیط یادگیری با کیفیت به مهارت تبدیل کنند. در پرتو این ارتقاء مهارت معلمین، سطح یادگیری دانش آموزان نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد. مسیر رسیدن به این چشم انداز با ارائه بسته کمکی دربردارنده نکات کلیدی، ابزار مفید، فیلم های آموزشی و همچنین ارتباط از طریق صفحه‌های خود در فضای مجازی و برنامه های زنده برنامه ریزی شده در این صفحات در مسیر رسیدن به چشم انداز بیان شده گام بر می دارد.

تدریس یاران ، لوگو

اعضای فعال…!

دکتر سید احمد رحیمی

دکتری نظام‌های آموزشی و فناوری‌های یادگیری و عضو هیئت علمی دانشگاه فلوریدا آمریکا

صلاح اسمعیلی

پژوهشگر و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه فلوریدا آمریکا

سمیه رزبان

پژوهشگر و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمد مخبریان

مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه اراک

فاطمه جنیدی

پژوهشگر و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سارا بنی عامریان

پژوهشگر و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر روح اله خدابنده‌لو

دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه UPM مالزی و عضو هیئت علمی دانشگاه سلطان قابوس عمان

مریم بابایی

پژوهشگر و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

فاطمه آقاپور

معلم و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رضا مالمیر

معلم و کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

فریده رشیدی

معلم و کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران

مائده آقارضی

محقق پسادکتری مطالعات اطلاعات از دانشگاه فلوریدا آمریکا

اخباریه زهرا

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه MMU مالزی

سمانه عبدلی

سمانه عبدلی

مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی

سیما سرجوقیان

معلم و کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه خوارزمی

اعضای سابق…!

دکتر احسان طوفانی‌نژاد

دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر محسن باقری

دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه UPM مالزی و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

سمانه ذوالفقار

سمانه ذوالفقار

معلم و کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه پیام نور تهران

محمدی مهران

معلم و کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران

فهرست