فرم ثبت مسئله …!

گروه تدریس یاران با هدف پاسخگویی به مسائل معلمان در زمینه‌های مختلف از جمله انگیزه دانش آموزان، روش‌های تدریس فعال، تولید محتوا، کلاس‌های چندپایه و … اقدام به گردآوری مسائل معلمان نموده است. شما هم می‌توانید با استفاده از فرم زیر، مسئله یا چالشی که با آن مواجه هستید را ثبت کنید. این مسائل پس از بررسی و انتخاب، توسط افراد صاحب نظر پاسخ داده می‌شوند و بدون نام در صفحه «مسائل ثبت شده» منتشر خواهند شد.

مسائل معلمان

فرم ثبت مسئله

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

جزئیات به ما کمک میکند كه بهتر به مسئله شما بپردازیم. مسئله را با جزئیات مطرح کنید.

فهرست